Заявка на участь у фінальному етапі конкурсу PITCH UA
Заявка на участь у фінальному етапі конкурсу PITCH UA має містити:

1. Інформацію про проект українською мовою згідно усіх пунктів, вказаних у електронній формі нижче.

2. Інформацію про проект англійською мовою згідно усіх пунктів, вказаних у електронній формі нижче.

3. Пакет документів, які є обов'язковими для подачі. Їх перелік вказано у Правилах конкурсу, а також нижче під електронною формою.

Заявка буде вважатись дійсною та передана на розгляд експертам USAID лише за наявності усіх перерахованих та правильно заповнених форм та документів.
 
УКР
Про проект
Назва проекту
Вид проекту (серіал, фільм, шоу, анімація, короткий метр, тощо)
Жанр
Кількість епізодів (якщо доречно)
Хронометраж (загальний чи епізоду для багатосерійних проектів)
Логлайн проекту (до 800 знаків з пробілами)
Ідейна складова: як даний проект відповідає цілям PITCH UA, в чому полягає його соціальний меседж (до 400 знаків з пробілами)
Опис цільової аудиторії. Хто його глядачі та яким способом вони будуть мати змогу його побачити (до 400 знаків з пробілами)
Стадія розробки проекту
Чи планується до роботи над проектом залучення консультантів, що спеціалізуються на темі чи проблематиці, які він зачіпає? Якщо так, вкажіть кого саме та з якої сфери (якщо доречно)
Бюджет всього проекту, грн
Бюджет одного епізоду, грн (якщо доречно)
Наявні кошти для реалізації даного проекту (підтверджений % від бюджету, грн)
Очікувана сума фінансування від USAID, грн та % від бюджету
Про показ проекту домовлено з телеканалом, дистрибутором чи онлайн-платформою (вкажіть з ким саме), відповідний договір додається в пакеті документів
 
Про команду
Компанія
Інформація про компанію (до 800 знаків з пробілами)
Продюсер
Інформація про продюсера (до 800 знаків з пробілами)
Режисер
Інформація про режисера (до 800 знаків з пробілами)
Автор ідеї / сценарію
Інформація про автора ідеї / сценариста (до 800 знаків з пробілами)
 
ENG
About the project
Title
Type (series, movie, animation, show, short film, etc.)
Genre
Quantity of episodes (if applicable)
Length (overall / of the episode for multi-series projects)
Logline (up to 800 characters incl. spaces)
Ideological component: in which way the projects fits the stated goals of PITCH UA. Please name its essential social messages (up to 400 characters incl. spaces)
Target audience description (up to 400 characters incl. spaces)
Development stage
Are you going to involve any experts or consultants whose activity sphere is related to the topic or problem raised in your project? If yes – please name them (if applicable)
Total budget, USD (approx.)
Budget per episode, USD (approx., if applicable)
Confirmed budget, USD (approx.) and %
Expected funding from USAID, USD (approx.) and %
Applicant has signed a deal with broadcaster/distributor/web-platform (please name the company) regarding the project’s future demonstration. Corresponding agreement is submitted with this form
 
About the team
Company name
About the company (up to 800 characters incl. spaces)
Producer
About the producer (up to 800 characters incl. spaces)
Director
About the director (up to 800 characters incl. spaces)
Creator / scriptwriter
About the creator / scriptwriter (up to 800 characters incl. spaces)
Усі поля в формах на обидвох мовах, за винятком тих, що мають примітку «якщо доречно»/«if applicable», є обов'язковими для заповнення.
Документи та матеріали, які необхідно додати до заявки:

 • Синопсис проекту (стислий опис, історія, сюжет) та основні характеристики, що відрізняють його серед інших проектів цього виду та жанру українською та англійською мовами;
 • Повний сценарій українською та англійською мовами (для повнометражних та короткометражних фільмів);
 • Сценарій першого епізоду українською та англійською мовами (для багатосерійних проектів);
 • Сценарій та структура першого епізоду + опис структури всього сезону, українською та англійською мовами (для багатосерійних неігрових проектів);
 • Інформація про орієнтовний склад знімальної групи;
 • Договір про передачу чи відчуження виключних майнових авторських прав на сценарій проекту (засвідчена Учасником копія);
 • Статут Учасника юридичної особи (засвідчена Учасником копія);
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • Орієнтовний календарний план виробництва фільму, орієнтовні місця основних зйомок;
 • Кошторис виробництва проекту англійською мовою у форматі Excel у формі, розміщеній на сайті конкурсу;
 • Документ, що підтверджує наявність у Учасника відповідних коштів для фінансування проекту, яким може бути зокрема: документ, виданий банківською установою України, що підтверджує наявність на банківському рахунку Учасника грошових коштів у необхідному обсязі; або укладений з банком або іншим позичальником кредитний договір/договір позики, договір гарантії, в якому визначено обсяг необхідних коштів та строки їх отримання Учасником, або договір з інвестором, продюсером, виробником, включаючи договір про спільне виробництво фільму, що містить графік фінансування проекту, або договір з дистриб'ютором, демонстратором, у тому числі телерадіоорганізацією, що містить графік отримання Учасником коштів в необхідному обсязі;
 • Договір із загальнонаціональним телеканалом або дистрибутором, або online-платформою про розповсюдження проекту. Приклади/шаблони таких договорів можна завантажити на сайті сайті конкурсу;
 • Інші документи та інформація, які Учасник вважатиме за необхідне додати до заявки.
Документи та матеріали, що учасник має додати до заявки, приймаються лише у повному обсязі (не частинами) у вигляді електронних документів (Word, Excel, PDF). Архів з усіма документами та матеріалами слід передати організаторам, скориставшись файлообмінником WeTransfer (https://wetransfer.com), посилання для їх подальшого завантаження організаторами розміщується у полі:
Документи
 
Прийом заявок до фінального етапу PITCH UA стартує 24 квітня та закінчується о 24:00 17 травня 2019 року
 
Підтверджую правильність введених даних та поданих до розгляду матеріалів та документів,