Заявка на участь у конкурсі PITCH UA 2
Прийом заявок першого етапу триває з 17 грудня до 24:00 5 лютого 2020 року.
УКР
Опис проєкту
Назва проєкту *
Вид проєкту (серіал, фільм, шоу, анімація, короткий метр, тощо) *
Показ заплановано на (ТБ, кінотеатри, web-платформа, тощо) *
Жанр *
Кількість епізодів (якщо доречно)
Хронометраж (загальний чи епізоду для багатосерійних проєктів) *
Опис цільової аудиторії (до 400 знаків з пробілами) *
Логлайн проєкту (до 800 знаків з пробілами) *
Синопсис проєкту українською та англійською мовами. До 5000 знаків з пробілами для кожного мовного варіанту. Обов'язково вкажіть назву вашого проєкту в файлі*
Стадія розробки проєкту *
Тема проєкту
Яку з трьох обов‘язкових заявлених конкурсом PITCH UA 2 проблематик розкриває даний проєкт? *
Чи планується залучення до роботи над проєктом експертів по обраній тематиці? (якщо є попередня інформація – вкажіть назву організації в якій працює експерт та його попередній досвід) *
Про бюджет
Оберіть який саме вид фінансування цікавить:
Бюджет всього проєкту, грн *
Бюджет одного епізоду, грн (якщо доречно)
Наявні кошти для реалізації даного проєкту (підтверджений % від бюджету, грн) *
Очікувана сума фінансування від USAID, грн та % від бюджету *
Попередні домовленості з телеканалом, дистрибутором, онлайн-платформою (якщо є – вкажіть з ким)
Попередні домовленості щодо співфінансування проєкту з інших джерел, таких як донорська допомога, державні інституції, приватний сектор тощо (якщо є – вкажіть з ким)
 
Про команду
Компанія *
Інформація про компанію (до 800 знаків з пробілами) *
Продюсер *
Інформація про продюсера (до 800 знаків з пробілами) *
Режисер *
Інформація про режисера (до 800 знаків з пробілами) *
Автор ідеї / сценарію *
Інформація про автора ідеї / сценариста (до 800 знаків з пробілами) *
Контактна особа *
Контактний email *
Контактний телефон *
Коментарі (якщо необхідно, до 800 знаків з пробілами)
 
ENG
Project's description
Title *
Type (series, movie, animation, show, short film, etc.) *
Planned demonstration platform (TV, cinema, web, etc.) *
Genre *
Quantity of episodes (if applicable)
Length (overall / of the episode for multi-series projects) *
Target audience (up to 400 characters incl. spaces) *
Logline (up to 800 characters incl. spaces) *
Development stage *
Topic of the project
Which of the three obligatory by the PITCH UA 2 thematic areas the project covers? *
Are you going to involve any experts or consultants whose activity sphere is related to the topic or problem raised in your project? (If yes – please name them, the organization they're working in and their experience) *
About the budget
Choose which type of funding you're applying for:
Total budget, UAH *
Budget per episode, UAH (if applicable)
Confirmed budget, UAH (approx.) and % *
Expected funding from USAID, UAH (approx.) and % *
Preliminary agreement with broadcaster/distributor/web-platform (please name the company) regarding the project’s future demonstration
Preliminary agreement regarding projects co-funding, e.g. grants, state support, private sector, etc. (If yes – please specify)
About the team
Company name *
About the company (up to 800 characters incl. spaces) *
Producer *
About the producer (up to 800 characters incl. spaces) *
Director *
About the director (up to 800 characters incl. spaces) *
Creator / scriptwriter *
About the creator / scriptwriter (up to 800 characters incl. spaces) *
Contact person *
Contact email *
Contact phone *
Comments (if needed, up to 800 characters incl. spaces)
* поля обов'язкові для заповнення
Підтверджую правильність введених даних